About keptenaz

Retired Naval Captain.

SUNNAH MEMBACA DOA QUNUT SUBUH

{
Seronok juga baca yang ini. Merperjuangkan yang sunat. Sunat ab’ad katanya. Sunat yang dituntut. Saudaraku sekelian, ingatlah bahawa yang sunat tetap sunat tak boleh menjadi wajib walau macam mana pun dihujjah atau diperjuangkan. Dapatkanlah 1,000,000 tanda tangan atau lebih daripada itu ia tetap sunat tak boleh menjadi wajib. Jadi kalau nak baca doa Qunut tu bacalah tak salah, tak nak baca pun takpe, tak salah, tak perlu nak bertelagah dan bertegang urat. Tak perlu dihina orang yang tak baca doa Qunut atau tak reti baca doa Qunut. Ianya hanyalah sekadar doa. Doa boleh dibaca pada bila-bila masa. Kalau betul-betul nak baca doa, bacalah doa di luar waktu solat kerana solat tu khas pengabdian manusia kepada Allah swt dan bukannya untuk kepentingan peribadi. Kita telah diajar supaya berdoa selepas Solat atau bila-bila masa bila perlu. Ingatlah Allah amat dekat dengan kita dan Allah swt juga memperkenankan segala doa hambanya. Tetapi manusia kena ingat bahawa Allah tidak memperkenankan doa dengan segera. Mungkin mengambil masa beribu tahun. Cuba perhatikan kemakmuran Mekah adalah hasil dari doa Nabi Ibrahim a.s beribu tahun yang lepas.

Solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mengingati Allah lebih penting.

Surah 29. Al-Ankaboot, Verse 45:
‎اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
Indonesian:
Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

29:45. You shall recite what is revealed to you of the scripture, and observe the Contact Prayers (Salat), for the Contact Prayers prohibit evil and vice. But the remembrance of GOD (through Salat) is the most important objective.* GOD knows everything you do.
}

A. Hukum Membaca Qunut Subuh

Di dalam Mazhab Syafie sudah disepakati bahawa membaca doa qunut dalam solat subuh pada I’tidal rakaat kedua adalah sunnah ab’ad. Sunnah Ab’ad ertinya diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan bagi yang lupa mengerjakannya disunnahkan menampalnya dengan Sujud sahwi.

Tersebut dalam Al Majmu ‘syarah muhazzab jilid III / 504 sebagai berikut:

“Dalam mazhab syafie disunnatkan qunut pada waktu solat subuh baik ketika turun bencana atau tidak. Dengan hukum inilah berpegang majoriti ulama salaf dan orang-orang yang sesudah mereka. Dan diantara yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Barra ‘bin Azib – semoga Allah meredhoi mereka semua. Ini diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ramai tabi’in dan yang sesudah mereka berpendapat demikian. Inilah mazhab Ibnu Abi Laila, Hasan bin Shalih, Malik dan Daud. ”

Dalam kitab Al-Umm jilid I / 205 disebutkan bahawa Imam syafie berkata:

“Tidak ada qunut pada solat lima waktu selain solat subuh. Kecuali jika terjadi bencana, maka boleh qunut pada semua solat jika imam menyukai”.

Imam Jalaluddin al-Mahalli berkata dalam kitab Al-Mahalli jilid I / 157:

“Disunnahkan qunut pada I’tidal rakaat kedua dari solat subuh dan dia adalah” Allahummahdinii fiman hadait … .hingga akhirnya “.

Demikian keputusan hukum tentang qunut subuh dalam mazhab syafie

B. Dalil-Dalil Kesunattan qunut subuh

Berikut ini dikemukakan dalil dalil tentang kesunnatan qunut subuh yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Hadis dari Anas ra.

“Bahawa Nabi saw. pernah qunut selama satu bulan sambil mendoakan kecelakaan atas mereka kemudian Nabi meninggalkannya. Adapun pada solat subuh, maka Nabi melakukan qunut hingga beliau meninggal dunia ”

Hadis ini diriwayatkan oleh sekelompok huffaz dan mereka juga ikut meriwayatkannya dan mereka juga ikut mensahihkannya. Diantara ulama yang mengakui kesahihan hadis ini adalah Hafiz Abu Abdillah Muhammad Ali Al-Balkhi dan Al-Hakim Abu Abdillah pada beberapa tempat di kitabnya serta imam Baihaqi. Hadis ini juga turut di riwayatkan oleh Darulquthni dari beberapa jalan dengan sanad-sanad yang sahih.

‎حدثنا عمرو بن علي الباهلي, قال: حدثنا خالد بن يزيد, قال: حدثنا أبو جعفر الرازي, عن الربيع, قال: سئل أنس عن قنوت (1) النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه قنت شهرا», فقال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى مات قالوا: فالقنوت في صلاة الصبح لم يزل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا, قالوا: والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا ثم تركه, إنما كان قنوته على من روي عنه أنه دعا عليه من قتلة أصحاب بئر معونة, من رعل وذكوان وعصية وأشباههم, فإنه قنت يدعو عليهم في كل صلاة, ثم ترك القنوت عليهم, فأما في الفجر, فإنه لم يتركه حتى فارق الدنيا, كما روى أنس بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك وقال آخرون: لا قنوت في شيء من الصلوات المكتوبات, وإنما القنوت في الوتر

Dikatakan oleh Umar bin Ali Al Bahiliy, dikatakan oleh Khalid bin Yazid, dikatakan Jakfar Arraziy, dari Arrabi ‘berkata: Anas ra ditanya tentang Qunut Nabi saw bahawa apakah betul beliau saw berqunut sebulan, maka berkata Anas ra: beliau saw selalu terus berqunut hingga wafat , lalu mereka mengatakan maka Qunut Nabi saw pada solat subuh selalu berkesinambungan hingga beliau saw wafat, dan mereka yg meriwayatkan bahawa Qunut Nabi saw hanya sebulan kemudian berhenti maka yg dimaksud adalah Qunut setiap solat untuk mendoakan kehancuran atas musuh musuh, lalu (setelah sebulan) beliau saw berhenti, namun Qunut di solat subuh terus berjalan hingga beliau saw wafat. (Sunan Imam Baihaqi Alkubra Juz 2 hal 211 Bab Raf’ul yadayn filqunut, Sunan Imam Baihaqi Alkubra Juz 3 hal 41, Fathul Baari Imam Ibn Rajab Kitabusshalat Juz 7 hal 178 dan hal 201, Syarh Nawawi Ala shahih Muslim Bab Dzikr Nida Juz 3 hal 324, dan banyak lagi).

2. Hadis dari Awam Bin Hamzah dimana beliau berkata:

“Aku bertanya kepada Usman -semoga Allah meredhoinya- tentang qunut pada Subuh. Beliau berkata: Qunut itu sesudah ruku’ . Aku bertanya: “Fatwa siapa?”, Beliau menjawab: “Fatwa Abu Bakar, Umar dan Usman Radhiyallahu ‘anhum”.

Hadits ini riwayat Imam Baihaqi dan beliau berkata: “Isnadnya Hasan”. Dan Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dari Umar Ra. Dari beberapa jalan.

3. Hadis dari Abdullah bin Ma’qil at-Tabi’i

“Ali Ra. Qunut pada solat subuh “.

Diriwayatkan oleh Baihaqi dan beliau berkata: “Hadits tentang Ali Ra. Ini sahih lagi masyhur.

4. Hadis dari Barra ‘Ra. :

“Bahawa Rasulullah Saw. melakukan qunut pada solat subuh dan maghrib “. (HR. Muslim).

5. Hadis dari Barra ‘Ra. :

“Bahawa Rasulullah Saw. melakukan qunut pada solat subuh “. (HR. Muslim).

Hadis no. 4 diriwayatkan pula oleh Abu Daud dengan tanpa penyebutan solat maghrib. Imam Nawawi dalam Majmu ‘II / 505 berkata: “Tidaklah mengapa meninggalkan qunut pada solat maghrib kerana qunut bukanlah sesuatu yang wajib atau kerana ijma ulama menunjukan bahawa qunut pada solat maghrib sudah mansukh hukumnya”.

6. Hadis dari Abi rofi ‘

“Umar melakukan qunut pada solat subuh sesudah ruku ‘dan mengangkat kedua tangannya serta membaca doa dengn bersuara”. (HR Baihaqi dan beliau mengatakan hadis ini sahih).

7. Hadis dari ibnu sirin, beliau berkata:

“Aku berkata kepada Anas: Adakah Rasulullah SAW. melakukan qunut pada waktu subuh? Anas menjawab: Ya, begitu selesai ruku’ “. (HR. Bukhari Muslim).

8. Hadis dari Abu Hurairah ra. Beliau berkata:

“Rasulullah Saw. jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua solat subuh beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa: “Allahummah awal fii man hadait … .dan seterusnya”. (HR. Hakim dan dia mensahihkannya).

9. Hadis dari Hasan bin Ali bin Abi Talib ra. Beliau berkata:

“Aku telah diajar oleh Rasulullah Saw. beberapa kalimat yang aku ucapkan pada witir iaitu: Allahummah awal fii man hadait … .dan seterusnya “(HR Abu Daud, Tirmizi, Nasaie dan selain mereka dengan isnad yang sahih)

10. Hadis dari Ibnu Ali bin Talib ra. (Berkaitan dengan hadis no. 8)

Imam Baihaqi meriwayatkan daripada Muhammad bin Hanafiah dan beliau adalah Ibnu Ali bin Talib ra. Beliau berkata:

“Sesungguhnya doa ini adalah yang dipakai oleh bapa pada waktu qunut waktu solat subuh” (Al-baihaqi II / 209).

11. Hadis doa qunut subuh dari Ibnu Abbas ra. :

Mengenai doa qunut subuh ini, Imam Baihaqi juga meriwayatkan dari beberapa jalan iaitu Ibnu Abbas dan selainnya:

“Bahawasanya Nabi Saw. mengajarkan doa ini (Allahummah awal fii man hadait … .dan seterusnya) kepada para sahabat agar mereka berdoa dengannya pada waktu qunut di solat subuh “(Al-baihaqi II / 209).

Demikianlah Beberapa Dalil yang dipakai para ulama-ulama ahlusunnah dari madzhab syafiiyah berkaitan dengan fatwa mereka tentang qunut subuh.

Dari sini dapat dilihat kesahihan hadis-hadisnya kerana disahihkan oleh Imam-imam hadis ahlusunnah yang dipercayai. Hati-hati dengan orang-orang khalaf akhir zaman yang lemah hafalan hadisnya tetapi mengaku ahli hadis dan banyak meragukan hadis-hadis seperti mendoifkan hadis sahih dan sebaliknya.

C. Tempat Qunut Subuh dan Nazilah adalah Sesudah ruku’ rakaat terakhir.

Disebut dalam Al-Majmu Jilid III / 506 bahawa: “Tempat qunut itu adalah sesudah mengangkat kepala dari ruku. Ini adalah ucapan Abu Bakar as-siddiq, Umar bin Khattab dan Uthman serta Ali ra.hum.

Mengenai Dalil-dalil qunut sesudah ruku:

Hadis dari Abu Hurairah:

“Bahawa Nabi Qunut sesungguhnya sesudah ruku’ ” (HR. Bukhari Muslim).

2. Hadis dari ibnu sirin, beliau berkata:

“Aku berkata kepada Anas: Adakah Rasulullah SAW. melakukan qunut pada waktu subuh? Anas menjawab: Ya, begitu selesai ruku’ “. (HR. Bukhari Muslim).

3. Hadis dari Anas Ra.

“Bahawa Nabi Saw. melakukan qunut selama satu bulan sesudah rukuk pada subuh sambil mendoakan kecelakaan keatas Bani ‘Ushayyah “(HR. Bukhari Muslim).

4. Hadis Dari Awam Bin Hamzah dan Rofi yang sudah disebutkan pada dalil 4 dan 5 tentang kesunnatan qunut subuh.

5. Riwayat Dari Ashim al-ahwal dari Anas Ra. :

“Bahawa Anas Ra. Berfatwa tentang qunut sesudah ruku “.

6. Hadiss dari Abu Hurairah ra. Beliau berkata:

“Rasulullah Saw. jika beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat kedua solat subuh beliau mengangkat kedua tangannya lalu berdoa: “Allahummah awal fii man hadait … .dan seterusnya”. (HR. Hakim dan dia mensahihkannya).

7. Hadis Riwayat dari Salim dari Ibnu Umar ra.

“Bahawasanya ibnu umar mendengar Rasulullah SAW apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku pada rakaat terakhir solat subuh, beliau berkata:” Ya Allah laknatlah sifulan dan si fulan “, sesudah beliau menucapkan sami’allahu liman hamidah. Maka Allah menurunkan ayat: “Tidak ada bagi kamu sesuatu pun urusan mereka itu atau dari pemberian taubat terhadap mereka kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim” (HR Bukhari).

Disini jelas Bahawa pada qunut nazilah dan qunut subuh, dilakukan selepas ia ruku’ . Adapun ada riwayat yang menyatakan sebelum ruku’ , Imam Baihaqi mengatakan dalam kitab Al-Majmu’ :

“Dan orang-orang yang meriwayatkan qunut sesudah ruku’ lebih banyak dan lebih kuat menghafaz hadis, maka dialah yang lebih utama dan inilah jalannya para khalifah yang memperoleh petunjuk – radhiyallahu ‘anhum- pada sebahagian besar riwayat mereka, wallahu a’lam”.

D. Jawapan untuk orang-orang yang membantah sunnahnya qunut subuh

Ada yang mendatangkan Hadis bahawa Ummu Salamah berkata:

“Bahawa Nabi Saw. melarang qunut pada waktu subuh “(Hadis ini Dhoif).

Jawapan: Hadis ini dhaif (lemah) kerana periwayatan dari Muhammad bin Ya’la dari Anbasah bin Abdurrahman dari Abdullah bin Nafi ‘dari bapaknya dari Ummu Salamah. Berkata darulqutni: “Ketiga-tiga orang itu adalah lemah dan tidak benar jika Nafi ‘mendengar hadis itu dari Ummu Salamah”. Tersebut dalam Mizanul I’tidal “Muhammad bin Ya’la ‘dikatakan oleh Imam Bukhari bahawa ia banyak menghilangkan hadis. Abu Hatim mengatakan ianya matruk “(Mizanul I’tidal IV / 70).

Anbasah bin Abdurrahman menurut Imam Baihaqi hadisnya matruk. Sedangkan Abdullah adalah orang banyak meriwayatkan hadis mungkar. (Mizanul I’tidal II / 422).

2. Ada yang mengajukan Hadis bahawa Ibnu Abbas ra. berkata:

“Qunut pada solat subuh adalah bid’ah”

Jawapan: Hadis ini dhaif (lemah) sekali (dhaif jiddan) kerana Imam Baihaqi meriwayatkannya dari Abu Laila Al-Kufi dan beliau sendiri mengatakan bahawa hadis ini tidak sahih kerana Abu Laila itu adalah matruk (Orang yang ditinggalkan hadisnya). Lebih-lebih lagi pada hadis yang lain Ibnu Abbas sendiri mengatakan:

“Bahawasanya Ibnu Abbas melakukan qunut subuh”.

3. Ada juga yang mengetengahkan riwayat Ibnu Mas’ud yang mengatakan:

“Rasulullah tidak pernah qunut didalam solat apapun”.

Jawapan: Riwayat ini menurut Imam Nawawi dalam Al Majmu sangatlah dhoif kerana perawinya terdapat Muhammad bin Jabir As-Suhaili yang ucapannya selalu ditinggalkan oleh ahli hadis. Tersebut dalam Mizanul I’tidal karangan az-Zahabi bahawa Muhammad bin Jabir As-Suhaili adalah orang yang dhoif menurut perkataan Ibnu Mu’in dan Imam Nasa’i. Imam Bukhari mengatakan: “ia tidak kuat”. Imam Ibnu Hatim berkata: “Ia dalam masa akhirnya menjadi pelupa dan kitabnya telah hilang”. (Mizanul I’tidal III / 492).

Dan juga kita dapat menjawab dengan jawaban terdahulu bahawa orang yang mengatakan “ada” lebih didahulukan daripada yang mengatakan “tidak ada” berdasarkan kaedah “Al-musbit muqaddam a’lan Naafi”.

4. Ada orang yg berpendapat bahawa Nabi Muhammad saw melakukan qunut satu bulan sahaja berdasarkan hadis Anas ra, maksudnya:

“Bahawasanya Nabi saw melakukan qunut selama satu bulan sesudah ruku’ sambil mendoakan kecelakaan ke atas beberapa puak Arab kemudian baginda meninggalkannya.” Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

Jawapan: Hadis daripada Anas tersebut kita akui sebagi hadis yg sahih kerana terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim. Akan tetapi yg menjadi permasalahan sekarang adalah kata: (thumma tarakahu = Kemudian Nabi meninggalkannya).

Apakah yg ditinggalkan oleh Nabi itu?

Meninggalkan qunutkah? Atau meninggalkan berdoa yg mengandungi kecelakaan ke atas puak-puak Arab?

Untuk menjawab permasalahan ini lah kita perhatikan baik-baik penjelasan Imam Nawawi dlm Al-Majmu’ jil.3, hlm.505 maksudnya:

“Adapun jawapan terhadap hadis Anas dan Abi Hurairah r.a dlm ucapannya dengan (thumma tarakahu) maka maksudnya adalah meninggalkan doa kecelakaan ke atas orang-orang kafir itu dan meninggalkan laknat terhadap mereka sahaja. Bukan meninggalkan seluruh qunut atau meninggalkan qunut pada selain subuh. Penafsiran seperti ini mesti dilakukan kerana hadis Anas di dlm ucapannya ‘sentiasa Nabi qunut di dlm solat subuh sehingga beliau meninggal dunia’ . Adalah sahih lagi jelas maka wajiblah menggabungkan di antara kedua-duanya. ”

Imam Baihaqi meriwayatkan dan Abdur Rahman bin Madiyyil, bahawasanya beliau berkata, maksudnya:

“Hanyalah yg ditinggalkan oleh Nabi itu adalah melaknat.”

Tambahan lagi pennafsiran seperti ini dijelaskan oleh riwayat Abu Hurairah ra yg berbunyi, maksudnya:

“Kemudian Nabi menghentikan doa kecelakaan ke atas mereka.”

Dengan demikian dapatlah dibuat kesimpulan bahawa qunut Nabi yg satu bulan itu adalah qunut nazilah dan qunut inilah yg ditinggalkan, bukan qunut pada waktu solat subuh.

5. Ada juga orang-orang yg tidak menyukai qunut mengemukakan dalil hadis Saad bin Thariq yg juga bernama Abu Malik Al-Asja’i, maksudnya:

“Dari Abu Malik Al-Asja’i, beliau berkata: Aku pernah bertanya kepada bapaku, wahai bapa! sesungguhnya engkau pernah solat di belakang Rasulullah saw, Abu Bakar, Usman dan Ali bin Abi Thalib di sini di kufah selama kurang lebih dari lima tahun. Adakah mereka melakukan qunut ?. Dijawab oleh bapanya: “Wahai anakku, itu adalah bid’ah.” Diriwayatkan oleh Tirmizi.

Jawapan:

Kalau benar Saad bin Thariq berkata begini maka sungguh menghairankan kerana hadis-hadis tentang Nabi dan para Khulafa Rasyidun yg melakukan qunut banyak sangat sama ada di dlm kitab Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Nasa’i dan Baihaqi.

Oleh itu ucapan Saad bin Thariq tersebut tidaklah diakui dan terpakai di dalam mazhab Syafie dan juga mazhab Maliki.

Hal ini disebabkan oleh kerana beribu-ribu orang telah melihat Nabi melakukan qunut, begitu pula sahabat baginda. Manakala hanya Thariq seorang shj yg mengatakan qunut itu sebagai amalan bid’ah.

Maka dalam masalah ini berlakulah kaedah usul fiqh iaitu:

“Almusbitu muqaddimun a’la annafi”

Maksudnya: Orang yg menetapkan lebih didahulukan atas orang yg menafikan.

Tambahan lagi orang yg mengatakan ADA jauh lebih banyak drpd orang yg mengatakan TIDAK ADA.

Seperti inilah jawapan Imam Nawawi didlm Al-Majmu ‘jil.3, hlm.505, maksudnya:

“Dan jawapan kita terhadap hadis Saad bin Thariq adalah bahawa riwayat orang-orang yang menetapkan qunut terdapat pada mereka itu tambahan ilmu dan juga mereka lebih banyak. Oleh itu wajiblah mendahulukan mereka ”

Pensyarah hadis Tirmizi iaitu Ibnul ‘Arabi juga memberikan komen yang sama terhadap hadis Saad bin Thariq itu. Beliau mengatakan: “Telah sah dan tetap bahawa Nabi Muhammad saw melakukan qunut dlm solat subuh, telah tetap pula bahawa Nabi ada qunut sebelum rukuk atau sesudah rukuk, telah tetap pula bahawa Nabi ada melakukan qunut nazilah dan para khalifah di Madinah pun melakukan qunut serta Sayyidina Umar mengatakan bahawa qunut itu sunat, telah pula diamalkan di Masjid Madinah. Oleh itu janganlah kamu tengok dan jangan pula ambil perhatian terhadap ucapan yg lain daripada itu. ”

6. Kelompok anti mazhab mengatakan: Dalam hadis-hadis yang disebutkan diatas, qunut bermakna tumaninah / khusu ‘?

Jawab: Dalam hadis2 yang ada dlm artikel ini semuanya bermakna seperti dalam topik yang dibicarakan “qunut” = berdoa pada waktu berdiri (setelah ruku) …
qunut dalam hadis-hadis tersebut bukan bererti toma’ninah atau ruku. !!!

Mengenai hadis “qunut” yang bermakna toma’ninah / khusu’ / dsb

Diriwayatkan dari Jabir Ra. katanya Rasulullah saw. bersabda: afdlalu solah thuululqunuut
ertinya: “solat yg paling baik ialah yang paling panjang qunutnya”
Dalam menjelaskan ayat alqur’an:
“Dan berdirilah kerana Allah (dalam sembahyang kamu) dalam keadaan” qanitiin “(al-baqarah 238) (HR Ibnu Abi Syaibah, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah seperti dalam kitab Duurul mantsur).

Mujahid Rah. maksud qanitiin disini termasuklah ruku’ , khusyu’ , rakaat yang panjang / lama berdiri, mata tunduk kebawah, takut kepada Allah swt.

Makna qanitiin juga bererti diam atau senyap. Sebelum turun ayat ini, masih dibolehkan berbicara dalam solat, melihat keatas, kebawah, kesana-kemari, dsb … (lihat hadis bukhari muslim). Setelah turun ayat ini, perkara-perkara tersebut tidak dibolehkan. (Duurul Mansur)

E. Pendapat Imam Mazhab tentang qunut

1. Mazhab Hanafi:

Disunatkan qunut pada solat witir dan tempatnya sebelum ruku’. Adapun qunut pada solat subuh tidak disunatkan. Sedangkan qunut Nazilah disunatkan tetapi ada solat jahriyah saja.

2. Mazhab Maliki:

Disunnatkan qunut pada solat subuh dan tempatnya yang lebih utama adalah sebelum ruku, tetapi boleh juga dilakukan setelah ruku. Adapun qunut selain subuh iaitu qunut witir dan Nazilah, maka keduanya dimakruhkan.

3. Mazhab Syafie

Disunnatkan qunut pada waktu subuh dan tempatnya sesudah ruku’. Begitu juga disunnatkan qunut nazilah dan qunut witir pada pertengahan bulan ramadhan.

4. Mazhab Hambali

Disunnatkan qunut pada solat witir dan tempatnya sesudah ruku’. Adapun qunut subuh tidak disunnahkan. Sedangkan qunut nazilah disunatkan dan dilakukan diwaktu subuh saja.

Semoga kita dijadikan oleh Allah asbab hidayah bagi kita dan ummat seluruh alam.

#CreditToMurabbi

Berikut teks doa kunut:
‎اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ
ALLAHUMMAH-DINII FII-MAN HADAIIT, WA ‘AAFINII FII MAN ‘AAFAIIT, WA TAWALLA-NII FII MAN TAWALLAIIT WA BAARIK LII FII MAA A’-THAIIT, WA QINII SYARRA MAA QADHAIIT, INNAKA TAQDHII WA LAA YUQDHAA ‘ALAIIK, WA INNAHUU LAA YADZILLU MAW-WAA-LAIIT, WA LAA YA’IZZU MAN ‘AADAIIT, TABAARAK-TA RABBANAA WA TA’AALAIIT
dalam riwayat Ibnu Mandah dalam At-Tauhid terdapat tambahan yang statusnya hasan,
‎وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ
WA LAA MANJAA MINKA ILLA ILAIIK
Penjelasan Doa Kunut
‎[اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ]
Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk.
Di awal doa kunut kita memohon kepada Allah petunjuk. Petunjuk berupa ilmu yang manfaat dan amal shaleh. Ilmu yang bisa membimbing kita untuk memahami benar dan salah, bisa membedakan antara jalan lurus dan kesesatan, berikut semangat untuk mengamalkan mengikuti kebenaran.
“sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk”
Kalimat ini sejatinya adalah kalimat tawasul. Kita menyebutkan kenikmatan hidayah yang telah Allah berikan kepada orang lain. Kita memohon hidayah kepada Allah, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada hamba-Nya yang lain.
Semacam ini yang sering diistilahkan dengan tawassul bi fi’lillah, tawasul dengan perbuatan Allah, yaitu memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tawasul semacam ini juga kita lakukan ketika kita membaca shalawat saat tasyahud,
‎اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم
“Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahim…”
‎[وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ]
“berilah aku keselamatan, sebagaimana orang yang telah Engkau beri keselamatan”
Selanjutnya kita memohon keselamatan dari semua penyakit, penyakit badan maupun penyakit hati. Penyakit hati ada 2:
a. Syahwat: semua keinginan untuk menyimpang dari kebenaran karena dorongan hawa nafsu. Baik karena motivasi harta, tahta, maupun wanita. Dan bukan termasuk penyakit syahwat ketika ada orang yang menyalurkan hasrat biologisnya pada jalur yang halal.
b. Syubhat: semua pemikiran sesat yang masih bercokol di benak seseorang, sehingga menghalangi dirinya untuk memilih jalan kebenaran.
‎[وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ]
Jadilah wali bagiku, sebagaimana Engkau telah menjadi wali bagi hamba-Mu yang Engkau kehendaki.
Wali adalah kekasih yang akan menjadi pelindung, penolong, memperhatikan keadaan orang yang Dia kasihi. Ketika Allah menjadi wali yang istimewa bagi seorang hamba, maka Allah akan sangat memperhatikan si hamba ini, mengarahkannya ke jalan yang lurus, menyelamatkannya dari segala ujian dunia dan akhirat.
Allah berfirman,
‎اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah thagut (setan), yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). (QS. Al-Baqarah: 257)
‎[وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ]
Berkahilah untukku terhadap apa yang telah Engkau berikan kepadaku
Berkah berasal dari kata birkah [arab: بركة] : tempat luas yang menampung air. Dari asal kata ini, para ulama mengatakan, berkah adalah kebaikan yang banyak dan bersifat terus-menerus.
Kita memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan yang banyak dan berlimpah, dalam nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Karena sedikit yang berkah, jauh lebih baik dari pada banyak, namun tidak berkah.
Ketika seseorang tidak diberkahi hartanya, dia tidak bisa mendapatkan banyak kebaikan dan manfaat dari hartanya. Kita jumpai ada orang yang hartanya banyak, namun dia terjerat kasus hukum, tidak bahagia bersama keluarga, selalu merasa kurang, habis di tangan anaknya, habis hanya untuk jajan dan jajan. Itu contoh harta yang tidak berkah.
Demikian pula orang yang tidak diberkahi ilmunya. Sekalipun ilmunya banyak, dia tetap saja seperti orang bodoh. Tidak ada pengaruh ilmu yang dia pelajari. Beberapa kiyai yang sudah mengkhatamkan berbagai buku, namun akhlaknya, ibadahnya, kepribadiannya, tidak jauh berbeda dengan preman.
‎[وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ]
Lindungilah aku dari keburukan apa yang telah Engkau takdirkan
Terkait takdir, ada 2 hal yang perlu dibedakan: (a) Ketetapan Allah dan (b) Sesuatu yang Allah tetapkan.
Ketetapan Allah selalu baik. Karena ketetapan Allah hanya berputar pada dua prinsip: Keadilan atau karunia. Berbeda dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Ada yang baik dan yang buruk.
Semua takdir baik, seperti ditakdirkan menjadi orang mukmin, dilapangkan rizkinya, diberi rasa aman, bagian dari karunia Allah. Sebaliknya, keadaan buruk yang Allah tetapkan, sejatinya bagian dari keadilan Allah.
‎[إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ]
Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada yang menjatuhkan ketetapan untuk-Mu
Allahlah satu-satunya Dzat yang menetapkan segala sesuatu. Karena Dia pemilik kekuasaan yang sempurna. Tidak ada yang memaksa Allah untuk menetapkan takdir, tidak pula ada seorangpun yang menjatuhkan keputusan untuk Allah. Karena itulah, dalam urusan takdir, kita tidak boleh bertanya-tanya, mengapa Allah menetapkan takdir demikian, apa alasan Allah menciptakan setan yang hanya bisa merusak.. dst. Allah tegaskan dalam Al-Quran,
‎لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ
“Dia tidak ditanya terhadap apa yang Dia lakukan, namun merekalah yang ditanya (atas perbuatan yang mereka lakukan).” (QS. Al-Anbiya: 23)
‎[وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ]
Sesungguhnya tidak akan terhina orang Engkau jadikan wali-Mu.
Di atas kita telah memohon kepada Allah, agar Dia menjadi wali kita. Bagian ini kita memuji-Nya, bahwa tidak akan terhina orang Engkau jadikan wali-Mu.
Dalam doa ini pula kita diajari bahwa kita hanya akan mencari kemuliaan dari Allah, dengan berusaha menjadi wali-Nya, dan tidak menjadi musuh-Nya.
Siapakah wali Allah?
Allah tegaskan dalam Al-Quran,
‎أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ* الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
Ingatlah, Sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ( – ) (yaitu) orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. (QS. Yunus: 62 – 63)
Syaikhul Islam mengatakan,
‎من كان مؤمناً تقياً، كان لله ولياً
“Siapa saja yang beriman dan bertaqwa maka dia menjadi wali Allah.”
Beriman dalam hatinya dan menampakkan pengaruh imannya dalam tingkah lakunya.
Ada orang yang jarang shalat, suka nenepi di kuburan, gua-gua, rogo sukmo, sampai bisa mengobati dan membuka praktek pengobatan alternatif, kemudian dia ngaku wali. Kita benarkan pengakuannya ini, dan kita nyatakan dia wali setan dan bukan wali Allah. Dia bisa mengobati karena dibantu setan.
‎[وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ]
Tidak akan mulia orang yang menjadi musuh-Mu.
Siapapun yang menjadi musuh Allah, dia tidak akan mulia di dunia dan akhirat. Dia hanya mendapatkan kehinaan dan kerugian.
‎مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ
Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, Jibril dan Mikail, Maka Sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. (QS. Al-Baqarah: 98)
Ayat ini menunjukkan bahwa semua orang kafir adalah musuh Allah, dan semua orang kafir berada di posisi terhina. Namun sayang, banyak orang muslim yang silau dengan prestasi dunia mereka. Sehingga mereka memandang orang kafir sebagai orang hebat, layak ditiru peradabannya.
Karena alasan inilah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang kita untuk memanggil orang kafir dengan panggilan kehormatan, dengan panggilan sanjungan, atau yang semakna dengan itu. Beliau bersabda,
‎لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ
‘Jangan kalian menyebut orang munafik: Sayid (tuan), karena jika memang dia tuan, kalian telah membuat marah Rab kalian.’ (HR. Ahmad 22939 dan Abu Daud 4977 dan perawiya dinilai shahih oleh Syuaib Al-Arnauth).
‎[تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ]
Maha Mulia Engkau wahai Rab kami, dan Maha Tinggi.
Di penghujung doa kunut, kita memuji Allah Ta’ala dengan dua sifatnya yang mulia,
a. Sifat ‘Tabaruk’, artinya kita mangkui bahwa Allah-lah ahlul barakah (sumber berkah). Tabaarakta berarti Engkau ya Allah adalah Dzat yang banyak kebaikannya, sangat luas dan menyeluruh kebaikannya, mencakup seluruh makhluk
b. Sifat ‘Al-Uluw’; Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi Dzat-Nya dan sifat-Nya.
Maha Tinggi Dzat-Nya, artinya Dzat Allah berada di atas seluruh makhluk-Nya, dan terpisah dengan seluruh makhluk-Nya. Karena Allah tersucikan dari keadaan menyatu dengan makhluk-Nya.
Maha Tinggi sifat-Nya, artinya Allah memiliki sifat-sifat yang sangat mulia. Sifatnya berada di puncak kemuliaan. Tidak ada satupun yang kurang maupun yang cacat pada sifat Allah.
[Disadur dari Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 14/88 – 96].
‎[وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ]
Tidak ada tempat selamat dari (hukuman-Mu), kecuali dengan bersandar kepada-Mu
Selanjutnya kita juga memuji Allah, mengakui betapa Maha Kuasanya Allah. Tidak ada satupun makhluk-Nya yang bisa selamat dari hukuman-Nya atau ujian-Nya, kecuali mereka yang bersandar kepada Allah.

Read more https://konsultasisyariah.com/18280-doa-qunut-beserta-arti-dan-maknanya.html

Advertisements

Air Mata Nabi Adam

Tahukah anda semenjak Nabi Adam terkeluar dari syurga akibat tipu daya iblis, beliau menangis selama 300 tahun. Nabi Adam tidak mengangkat kepalanya ke langit kerana terlampau malu kepada Allah swt.

Beliau sujud di atas gunung selama seratus tahun. Kemudian menangis lagi sehingga air matanya mengalir di jurang Serantip. Dari air mata Nabi Adam itu Allah tumbuhkan pohon kayu manis dan pokok cengkih. Beberapa ekor burung telah meminum air mata beliau. Burung itu berkata, “Sedap sungguh air ini.”

Nabi Adam terdengar kata-kata burung tersebut. Beliau menyangka burung itu sengaja mengejeknya kerana perbuatan derhakanya kepada Allah. Ini membuatkan Nabi Adam semakin hebat menangis. Akhirnya Allah telah menyampaikan wahyu yang bermaksud, “Hai Adam, sesungguhnya aku belum pernah menciptakan air minum yang lebih lazat dan hebat dari air mata taubatmu itu.”

{
Ini yang diterima melalui Whatsapp. Cerita yang tak tau hujung pangkalnya. Cerita sedemikian langsung tidak mempunyai sebarang merit. Nabi Adam menangis 100 hari atau 100 tahun atau 1,000 tahun apa faedah yang kita dapat? Manusia masih bertebaran di atas muka Bumi Allah dan ramai yang masih melakukan maksiat sesuka hati.

Hidup ini banyak ujian. Nabi Adam dicipta sebagai ujian kepada Iblis. Ini adalah ujian pertama. Apabila Iblis ingkar sujud kepada Adam, maka terserlahlah ketidakpatuhan Iblis kepada Allah swt.

Adam dilarang mendekati sebatang pokok di dalam Jannah. Ini adalah ujian kedua. Adam terpedaya dengan hasutan Iblis laknat, maka terselahlah ketidakpatuhan Adam kepada Allah swt.

Ini adalah sejarah. Kalau tidak disebabkan oleh ketidakpatuhan ini sudah tentu Adam dan pasangannya masih lagi di Jannah dan kita manusia masih belum wujud lagi untuk membincangkan perkara ini. Percayalah semua ini adalah Sunnah Allah iaitu Peraturan Allah yang tetap yang tidak akan berubah. Segalanya adalah KetentuanNya.

Nabi Adam dan pasangannya dengan segera memohon ampun kepada Allah dan Allah telah mengampunkan mereka berdua. Bagaimana pun, mereka berdua tidak lagi diberi sebarang keistemewaan Jannah dan diturunkan di Bumi ini. Bumi yang mana tanahnya diciptakan manusia dan di atas Bumi ini manusia membiak menjadi beberapa bangsa.

It’s already decided. Ianya telah diputuskan dari awal lagi bahawa Manusia akan menetap di atas muka Bumi ini.

Quran: 2:30-30

‎وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

2:30. Recall that your Lord said to the angels, “I am placing a representative (a temporary god) on Earth.” They said, “Will You place therein one who will spread evil therein and shed blood, while we sing Your praises, glorify You, and uphold Your absolute authority?” He said, “I know what you do not know.”

Kisah dari Al-Quran.

http://gadiztulent.blogspot.com/2013/05/kisah-nabi-adam-dan-siti-hawa-pertama.html

Setelah Allah s.w.t menciptakan  bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya dan tumbuh-tumbuhannya, menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang bergemerlapan menciptakan malaikat-malaikatnya ialah sejenis makhluk halus yangdiciptakan untuk beribadah menjadi perantara antara Zat Yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba terutama para rasul dan nabinya maka tibalah kehendak Allah s.w.t. untuk menciptakan sejenis makhluk lain yang akan menghuni dan mengisi bumi memeliharanya menikmati tumbuh-tumbuhannya, mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya dan berkembang biak turun-temurun waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya.

Kekhawatiran Para Malaikat.

Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah s.w.t. akan kehendak-Nya menciptakan makhluk lain itu, mereka khuatir kalau-kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu,disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Berkata mereka kepada Allah s.w.t.: “Wahai Tuhan kami! Buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami, padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya, sedang makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan turunkan ke bumi itu, nescaya akan bertengkar satu dengan lain, akan saling bunuh-membunuh berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat diatasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu.”

Allah berfirman, menghilangkan kekhuatiran para malaikat itu:
“Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui dan Aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumi-Ku. Bila Aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepada nya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah, karena Allah s.w.t. melarang hamba-Nya beribadah kepada sesama makhluk-Nya.”
Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah s.w.t.dari segumpal tanah liat, kering dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna

.
Iblis Membangkang.

Iblis membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya.Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama dan lebih agung dari Adam, karena ia diciptakan dari unsur api, sedang Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal usulnya menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain, walaupun diperintah oleh Allah.

Tuhan bertanya kepada Iblis: “Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah Aku ciptakan dengan tangan-Ku?”
Iblis menjawab: “Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur.”
Karena kesombongan, kecongkakan dan pembangkangannya melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum Iblis dengan mengusir dari syurga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu ia dinyatakan sebagai penghuni neraka.

Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah meluluskan permohonannya dan ditangguhkanlah ia sampai hari kebangkitan, tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya ia mengancam akan menyesatkan Adam, sebagai sebab terusirnya dia dari syurga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh.

Kemudian Allah berfirman kepada Iblis yang terkutuk itu:
“Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka Jahanam dan bahan bakar neraka. Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hamba-Ku yang telah beriman kepada Ku dengan sepenuh hatinya dan memiliki aqidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu menghasut dan memfitnah.”

Pengetahuan Adam Tentang Nama-Nama Benda.

Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan menyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi, maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta, kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya: “Cubalah sebutkan bagi-Ku nama benda-benda itu, jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam.”
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata: “Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajakan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”

Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka: “Bukankah Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.”

Adam Menghuni Syurga.

Adam diberi tempat oleh Allah di syurga dan baginya diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupnya, menghilangkan rasa kesepiannya dan melengkapi keperluan fitrahnya untuk mengembangkan keturunan. Menurut cerita para ulamat Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya. Ia ditanya oleh malaikat: “Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?”

Berkatalah Adam: “Seorang perempuan. “Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya. “Siapa namanya?” tanya malaikat lagi. “Hawa”, jawab Adam. “Untuk apa Tuhan menciptakan makhluk ini?”, tanya malaikat lagi.
Adam menjawab: “Untuk mendampingiku, memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan hidupku sesuai dengan kehendak Allah.”

Allah berpesan kepada Adam: “Tinggallah engkau bersama isterimu di syurga, rasakanlah kenikmatan yang berlimpah-limpah didalamnya, rasailah dan makanlah buah-buahan yang lazat yang terdapat di dalamnya sepuas hatimu dan sekehendak nasfumu. Kamu tidak akan mengalami atau merasa lapar, dahaga ataupun letih selama kamu berada di dalamnya. Akan tetapi Aku ingatkan janganlah makan buah dari pohon ini yang akan menyebabkan kamu celaka dan termasuk orang-orang yang zalim.Ketahuilah bahawa Iblis itu adalah musuhmu dan musuh isterimu, ia akan berusaha membujuk kamu dan menyeret kamu keluar dari syurga sehingga hilanglah kebahagiaan yang kamu sedang nikmat ini.”

Iblis Mulai Beraksi.

Sesuai dengan ancaman yang diucapkan ketika diusir oleh allah dari Syurga akibat pembangkangannya dan terdorong pula oleh rasa iri hati dan dengki terhadap Adam yang menjadi sebab sampai ia terkutuk dan terlaknat selama-lamanya tersingkir dari singgahsana kebesarannya. Iblis mulai menunjukkan rancangan penyesatannya kepada Adam dan Hawa yang sedang hidup berdua di syurga yang tenteram, damai dan bahagia.

Ia menyatakan kepada mereka bahawa ia adalah kawan mereka dan ingin memberi nasihat dan petunjuk untuk kebaikan dan mengekalkan kebahagiaan mereka. Segala cara dan kata-kata halus digunakan oleh Iblis untuk mendapatkan kepercayaan Adam dan Hawa bahawa ia betul-betul jujur dalam nasihat dan petunjuknya kepada mereka. Ia membisikan kepada mereka bahwa.larangan Tuhan kepada mereka memakan buah-buah yang ditunjuk itu adalah karena dengan memakan buah itu mereka akan menjelma menjadi malaikat dan akan hidup kekal. Diulang-ulangilah bujukannya dengan menunjukkan akan harumnya bau pohon yang dilarang indah bentuk buahnya dan lazat rasanya. Sehingga pada akhirnya termakanlah bujukan yang halus itu oleh Adam dan Hawa dan dilanggarlah larangan Tuhan.

Allah mencela perbuatan mereka itu dan berfirman yang bermaksud: “Tidakkah Aku mencegah kamu mendekati pohon itu dan memakan dari buahnya dan tidakkah Aku telah ingatkan kamu bahawa syaitan itu adalah musuhmu yang nyata.”
Adam dan Hawa mendengar firman Allah itu sedarlah ia bahawa mereka telah terlanggar perintah Allah dan bahawa mereka telah melakukan suatu kesalahan dan dosa besar. Seraya menyesal berkatalah mereka: “Wahai Tuhan kami! Kami telah menganiaya diri kami sendiri dan telah melanggar perintah-Mu karena terkena bujukan Iblis. Ampunilah dosa kami karena nescaya kami akan tergolong orang-orang yang rugi bila Engkau tidak mengampuni dan mengasihi kami.”
}

Apa Yang Akan Ditanya :-
Dalam sehari ada 24 jam. Dalam sejam manusia bernafas sebanyak 4320 kali.
Dalam setiap kali bernafas Allah akan tanya dua perkara semasa nafas keluar dan masuk. Pertanyaan itu ialah, “Apa perbuatan yang kita lakukan semasa nafas itu keluar dan masuk ?

{

Sura 5 – The Feast (Al-Ma’edah) المائدة

‎يَومَ يَجمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقولُ ماذا أُجِبتُم ۖ قالوا لا عِلمَ لَنا ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلّٰمُ الغُيوبِ

The Dead Messengers Totally Unaware

109. The day will come when GOD will summon the messengers and ask them, “How was the response to you?” They will say, “We have no knowledge. You are the Knower of all secrets.”

Sura 5 – The Feast (Al-Ma’edah) المائدة

‎وَإِذ قالَ اللَّهُ يٰعيسَى ابنَ مَريَمَ ءَأَنتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتَّخِذونى وَأُمِّىَ إِلٰهَينِ مِن دونِ اللَّهِ ۖ قالَ سُبحٰنَكَ ما يَكونُ لى أَن أَقولَ ما لَيسَ لى بِحَقٍّ ۚ إِن كُنتُ قُلتُهُ فَقَد عَلِمتَهُ ۚ تَعلَمُ ما فى نَفسى وَلا أَعلَمُ ما فى نَفسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلّٰمُ الغُيوبِ

On The Day Of Resurrection

116. GOD will say, “O Jesus, son of Mary,* did you say to the people, ‘Make me and my mother idols beside GOD?’ ” He will say, “Be You glorified. I could not utter what was not right. Had I said it, You already would have known it. You know my thoughts, and I do not know Your thoughts. You know all the secrets.

*5:116 It is noteworthy that the Quran consistently calls Jesus “son of Mary” and the Bible calls him “son of man”. God knew that some will blaspheme and call him “son of God”!

‎ما قُلتُ لَهُم إِلّا ما أَمَرتَنى بِهِ أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ رَبّى وَرَبَّكُم ۚ وَكُنتُ عَلَيهِم شَهيدًا ما دُمتُ فيهِم ۖ فَلَمّا تَوَفَّيتَنى كُنتَ أَنتَ الرَّقيبَ عَلَيهِم ۚ وَأَنتَ عَلىٰ كُلِّ شَيءٍ شَهيدٌ

117. “I told them only what You commanded me to say, that: ‘You shall worship GOD, my Lord and your Lord.’ I was a witness among them for as long as I lived with them. When You terminated my life on earth, You became the Watcher over them. You witness all things.

Sura 16 – The Bee (Al-Nahl) النحل

‎ثُمَّ يَومَ القِيٰمَةِ يُخزيهِم وَيَقولُ أَينَ شُرَكاءِىَ الَّذينَ كُنتُم تُشٰقّونَ فيهِم ۚ قالَ الَّذينَ أوتُوا العِلمَ إِنَّ الخِزىَ اليَومَ وَالسّوءَ عَلَى الكٰفِرينَ

27. Then, on the Day of Resurrection, He will disgrace them and ask, “Where are My partners that you had set up beside Me, and had opposed Me for their sake?” Those blessed with knowledge will say, “Today, the shame and misery have befallen the disbelievers.”

‎وَقيلَ لِلَّذينَ اتَّقَوا ماذا أَنزَلَ رَبُّكُم ۚ قالوا خَيرًا ۗ لِلَّذينَ أَحسَنوا فى هٰذِهِ الدُّنيا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدارُ الءاخِرَةِ خَيرٌ ۚ وَلَنِعمَ دارُ المُتَّقينَ

The Believers Do Not Really Die*

30. As for the righteous, when they are asked, “What do you think of these revelations from your Lord,” they say, “Good.” For those who lead a righteous life, happiness, and the abode of the Hereafter is even better. What a blissful abode for the righteous.

*16:30-32 The righteous taste only the first death, which has been already experienced by all of us (see 44:56). At the end of their interim in this world, the angels of death simply invite them to move on to the Paradise where Adam and Eve once lived (2:154, 3:169, 8:24, 22:58, 36:26-27).

‎جَنّٰتُ عَدنٍ يَدخُلونَها تَجرى مِن تَحتِهَا الأَنهٰرُ ۖ لَهُم فيها ما يَشاءونَ ۚ كَذٰلِكَ يَجزِى اللَّهُ المُتَّقينَ

31. The gardens of Eden are reserved for them, wherein rivers flow. They have anything they wish therein. GOD thus rewards the righteous.

‎الَّذينَ تَتَوَفّىٰهُمُ المَلٰئِكَةُ طَيِّبينَ ۙ يَقولونَ سَلٰمٌ عَلَيكُمُ ادخُلُوا الجَنَّةَ بِما كُنتُم تَعمَلونَ

They Go Straight to Paradise

32. The angels terminate their lives in a state of righteousness, saying, “Peace be upon you. Enter Paradise (now) as a reward for your works.”

*16:30-32 The righteous taste only the first death, which has been already experienced by all of us (see 44:56). At the end of their interim in this world, the angels of death simply invite them to move on to the Paradise where Adam and Eve once lived (2:154, 3:169, 8:24, 22:58, 36:26-27).

Sura 26 – The Poets (Al-Shu`ara’) الشعراء

‎وَقيلَ لَهُم أَينَ ما كُنتُم تَعبُدونَ

They Will Disown Their Idols

92. They will be asked, “Where are the idols you had worshiped

‎مِن دونِ اللَّهِ هَل يَنصُرونَكُم أَو يَنتَصِرونَ

93. “beside GOD? Can they help you now? Can they help themselves?”

Sura 28 – History (Al-Qasas) القصص

‎وَيَومَ يُناديهِم فَيَقولُ أَينَ شُرَكاءِىَ الَّذينَ كُنتُم تَزعُمونَ

The Idols Disown Their Idolizers

62. The day will come when He calls upon them, saying, “Where are those idols you had set up beside Me?”

‎قالَ الَّذينَ حَقَّ عَلَيهِمُ القَولُ رَبَّنا هٰؤُلاءِ الَّذينَ أَغوَينا أَغوَينٰهُم كَما غَوَينا ۖ تَبَرَّأنا إِلَيكَ ۖ ما كانوا إِيّانا يَعبُدونَ

63. Those who incurred the judgment will say, “Our Lord, these are the ones we misled; we misled them only because we ourselves had gone astray. We now devote ourselves totally to You. They were not really worshiping us.”

‎وَقيلَ ادعوا شُرَكاءَكُم فَدَعَوهُم فَلَم يَستَجيبوا لَهُم وَرَأَوُا العَذابَ ۚ لَو أَنَّهُم كانوا يَهتَدونَ

64. It will be said, “Call upon your idols (to help you).” They will call upon them, but they will not respond. They will suffer the retribution, and wish that they were guided!

‎وَيَومَ يُناديهِم فَيَقولُ ماذا أَجَبتُمُ المُرسَلينَ

Our Response to the Messengers

65. On that day, He will ask everyone, “How did you respond to the messengers?”

‎فَعَمِيَت عَلَيهِمُ الأَنباءُ يَومَئِذٍ فَهُم لا يَتَساءَلونَ

66. They will be so stunned by the facts on that day, they will be speechless.

‎فَأَمّا مَن تابَ وَءامَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَعَسىٰ أَن يَكونَ مِنَ المُفلِحينَ

67. As for those who repent, believe, and lead a righteous life, they will end up with the winners.

Sura 29 – The Spider (Al-‘Ankaboot) العنكبوت

‎وَقالَ الَّذينَ كَفَروا لِلَّذينَ ءامَنُوا اتَّبِعوا سَبيلَنا وَلنَحمِل خَطٰيٰكُم وَما هُم بِحٰمِلينَ مِن خَطٰيٰهُم مِن شَيءٍ ۖ إِنَّهُم لَكٰذِبونَ

12. Those who disbelieved said to those who believed, “If you follow our way, we will be responsible for your sins.” Not true; they cannot bear any of their sins. They are liars.

‎وَلَيَحمِلُنَّ أَثقالَهُم وَأَثقالًا مَعَ أَثقالِهِم ۖ وَلَيُسـَٔلُنَّ يَومَ القِيٰمَةِ عَمّا كانوا يَفتَرونَ

13. In fact, they will carry their own sins, in addition to loads of other people’s sins for which they were responsible. Most certainly, they will be asked on the Day of Resurrection about their false claims.

Sura 46 – The Dunes (Al-Ahqaf) الأحقاف

‎وَيَومَ يُعرَضُ الَّذينَ كَفَروا عَلَى النّارِ أَلَيسَ هٰذا بِالحَقِّ ۖ قالوا بَلىٰ وَرَبِّنا ۚ قالَ فَذوقُوا العَذابَ بِما كُنتُم تَكفُرونَ

34. The day the disbelievers are introduced to the Hellfire, they will be asked, “Is this not the truth?” They will answer, “Yes indeed, by our Lord.” He will say, “Then suffer the retribution for your disbelief.”

Sura 55 – Most Gracious (Al-Rahmaan) الرحمن

‎فَبِأَىِّ ءالاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

38. Which of your Lord’s marvels can you deny?

‎فَيَومَئِذٍ لا يُسـَٔلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلا جانٌّ

39. On that day, no human, nor a jinn, will be asked about his sins.

‎فَبِأَىِّ ءالاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

40. Which of your Lord’s marvels can you deny?

‎يُعرَفُ المُجرِمونَ بِسيمٰهُم فَيُؤخَذُ بِالنَّوٰصى وَالأَقدامِ

41. (This is because) the guilty will be recognized by their looks; they will be taken by the forelocks and the feet.

‎فَبِأَىِّ ءالاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ

42. Which of your Lord’s marvels can you deny?

‎هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتى يُكَذِّبُ بِهَا المُجرِمونَ

43. This is Gehenna that the guilty used to deny.

‎يَطوفونَ بَينَها وَبَينَ حَميمٍ ءانٍ

44. They will circulate between it and an intolerable inferno.*

*55:44 Full details about the High Heaven, Low Heaven, the Purgatory, Hell, and the intolerable inferno are given in Appendices 5 and 11.

Sura 67 – Kingship (Al-Mulk) الملك

‎وَلِلَّذينَ كَفَروا بِرَبِّهِم عَذابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئسَ المَصيرُ

6. For those who disbelieved in their Lord, the retribution of Gehenna. What a miserable destiny.

‎إِذا أُلقوا فيها سَمِعوا لَها شَهيقًا وَهِىَ تَفورُ

7. When they get thrown therein, they hear its furor as it fumes.

‎تَكادُ تَمَيَّزُ مِنَ الغَيظِ ۖ كُلَّما أُلقِىَ فيها فَوجٌ سَأَلَهُم خَزَنَتُها أَلَم يَأتِكُم نَذيرٌ

8. It almost explodes from rage. Whenever a group is thrown therein, its guards would ask them, “Did you not receive a warner?”

‎قالوا بَلىٰ قَد جاءَنا نَذيرٌ فَكَذَّبنا وَقُلنا ما نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيءٍ إِن أَنتُم إِلّا فى ضَلٰلٍ كَبيرٍ

9. They would answer, “Yes indeed; a warner did come to us, but we disbelieved and said, ‘GOD did not reveal anything. You are totally astray.’ ”

‎وَقالوا لَو كُنّا نَسمَعُ أَو نَعقِلُ ما كُنّا فى أَصحٰبِ السَّعيرِ

10. They also say, “If we heard or understood, we would not be among the dwellers of Hell!”

‎فَاعتَرَفوا بِذَنبِهِم فَسُحقًا لِأَصحٰبِ السَّعيرِ

11. Thus, they confessed their sins. Woe to the dwellers of Hell.

‎إِنَّ الَّذينَ يَخشَونَ رَبَّهُم بِالغَيبِ لَهُم مَغفِرَةٌ وَأَجرٌ كَبيرٌ

12. As for those who reverence their Lord, when alone in their privacy, they have attained forgiveness and a great recompense.

}

Tiga Cahaya Di Hari Kiamat
Di hari kiamat ada tiga cahaya yang berlainan :
* Cahaya yang pertama seperti bintang-bintang.
* Cahaya yang kedua seperti cahaya bulan.
* Cahaya yang ketiga seperti cahaya matahari.

Apabila ditanya cahaya apakah ini ?. Lalu dijawab : “Cahaya yang pertama ialah cahaya wajah-wajah manusia yang ketika di dunia, mereka akan meninggalkan pekerjaan dan terus bersuci dan mengambil air sembahyang apabila terdengar azan.

Yang kedua ialah cahaya wajah mereka yang mengambil air sembahyang sebelum azan.

Cahaya yang ketiga ialah cahaya mereka seperti matahari. Mereka di dunia sudah bersiap sedia di dalam masjid sebelum azan lagi.”

{
Di Akhirat, selain dari Nur Allah, yang ada hanyalah nur Mukminin dan Mukminat.

Quran: 57:9-15

‎هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.

‎وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih tingi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

‎مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

‎يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(yaitu) pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, (dikatakan kepada mereka): “Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar”.

‎يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman: “Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebahagian dari cahayamu”. Dikatakan (kepada mereka): “Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya (untukmu)”. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa.

‎يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: “Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu?” Mereka menjawab: “Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah; dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh (syaitan) yang amat penipu.

‎فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Maka pada hari ini tidak diterima tebusan dari kamu dan tidak pula dari orang-orang kafir. Tempat kamu ialah neraka. Dialah tempat berlindungmu. Dan dia adalah sejahat-jahat tempat kembali”.
}

Kala Jengking Neraka
Di hari kiamat akan keluar seekor binatang dari neraka jahanam yang bernama “Huraisy” berasal dari anak kala jengking. Besarnya Huraisy ini dari timur hingga ke barat. Panjangnya pula seperti jarak langit dan bumi.

Malaikat Jibril bertanya :
Hai Huraisy! Engkau hendak ke mana dan siapa yang kau cari ?”
Huraisy pun menjawab,
“Aku mahu mencari lima orang.

Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang.

Kedua, orang yang tidak mahu keluarkan zakat.

Ketiga, orang yang derhaka kepada ibubapanya.

Keempat, orang yang bercakap tentang dunia
di dalam masjid.

Kelima, orang yang suka minum arak.”

Simpanlah baik2 sebagai peringatan kita setiap hari. Sampaikan kepada sekalian muslimin/muslimat yang lain semoga menjadi pedoman hidup hingga keakhir hayat, Insya’Allah .

Wassallam.

{
Neraka mempunyai 7 pintu dan telah ditetapkan siapakah yang akan memasukinya. Neraka tidak memerlukan kala jengking seperti yang diceritakan kerana api Neraka itu sendiri keadaannya amat dahsyat sekali.

Selain itu yang ada adalah pohon zaqqum. Makanan di Jahannam. Jangan ditanya bagaimana rupanya. Berusahalah mencari Jannah dan bukannya Jahannam.
}

¿¿*Awal Penciptaan Mahluk Dan Penciptaan Adam Alaihissalam*

{
Ini yg diterima dari Whatsapp. Bila pula air dijadikan? Bilakah Hidrogen dan Oksigen dijadikan? Hidrogen dan Oksigen dan gas-gas lain perlu dijadikan terlebih dahulu untuk menjadikan air. I’m not in the capacity to explain in detail how heaven and earth were created. But I think it’s suffice to highlight few ayat Al-Quran on its existence. Judge by yourself.
}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَقَالَ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَام بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ

Dari Abu Hurairah dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda: ‘Allah Azza wa Jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu {1}, menciptakan gunung pada hari Ahad {2}, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin {3}, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa {4}, menjadikan cahaya pada hari Rabu {5}, menebarkan binatang pada hari Khamis {6}, dan menjadikan Adam ‘Alaihis Salam pada hari Jumaat {7} setelah asar, yang merupakan penciptaan paling akhir iaitu saat-saat terakhir di hari jum’at antara waktu asar hingga malam.”

HADIS : MUSLIM(No.4997)
KITAB : Sifat Hari Kiamat, Syurga Dan Neraka
BAB : Awal Penciptaan Mahluk Dan Penciptaan Adam Alaihissalam

{
Kronologi (Chronology) Kejadian Alam Semesta dari Al-Quran yg diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

Surah 7. Al-Araf, Verse 54:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Translation:
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

7:54. Your Lord is the one GOD, who created the heavens and the earth in six days,* then assumed all authority. The night overtakes the day, as it pursues it persistently, and the sun, the moon, and the stars are committed to serve by His command. Absolutely, He controls all creation and all commands. Most Exalted is GOD, Lord of the universe.

Surah 21. Al-Anbiya, Verse 30:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Translation:
Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?

21:30. Do the unbelievers not realize that the heaven and the earth used to be one solid mass that we exploded into existence? And from water we made all living things. Would they believe?

Surah 41. Fussilat, Verse 9:

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Translation:
Katakanlah: “Sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada Yang menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? (Yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam”.

Surah 41. Fussilat, Verse 10:

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ

Translation:
Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.

Surah 41. Fussilat, Verse 11:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Translation:
Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”.

Surah 41. Fussilat, Verse 12:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

Translation:
Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

Sura 41 – Detailed (Fussilat) فصلت

قُل أَئِنَّكُم لَتَكفُرونَ بِالَّذى خَلَقَ الأَرضَ فى يَومَينِ وَتَجعَلونَ لَهُ أَندادًا ۚ ذٰلِكَ رَبُّ العٰلَمينَ

41:9. Say, “You disbelieve in the One who created the earth in two days,* and you set up idols to rank with Him, though He is Lord of the universe.”
41:10. He placed on it stabilizers (mountains), made it productive, and He calculated its provisions in four days, to satisfy the needs of all its inhabitants.
41:12 God alone created the universe (18:51), but the angels participated in handling certain jobs in the lowest universe. Our universe cannot stand the physical presence of God (7:143). The plural tense acknowledges the angels’ role in our universe.

Surah 57. Al-Hadid, Verse 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Translation:
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Surah 57. Al-Hadid, Verse 5:

لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Translation:
Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.

Surah 57. Al-Hadid, Verse 6:

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Translation:
Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati.

Sura 57 – Iron (Al-Hadeed) الحديد

57:4. He is the One who created the heavens and the earth in six days,* then assumed all authority. He knows everything that enters into the earth, and everything that comes out of it, and everything that comes down from the sky, and everything that climbs into it. He is with you wherever you may be. GOD is Seer of everything you do.
57:5. To Him belongs the kingship of the heavens and the earth. All matters are controlled by GOD.
57:6. He merges the night into the day, and merges the day into the night. He is fully aware of the innermost thoughts.

Surah 50. Qaf, Verse 38:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

Translation:
Dan sesungguhnya telah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, dan Kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.

50:38. We have created the heavens and the earth, and everything between them in six days, and no fatigue touched us.

Surah 32. As-Sajda, Verse 4:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

Translation:
Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari pada-Nya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa’at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

Surah 32. As-Sajda, Verse 5:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Translation:
Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu (1,000) tahun menurut perhitunganmu

Sura 32 – Prostration (Al-Sajdah) السجدة

32:4. GOD is the One who created the heavens and the earth, and everything between them in six days, then assumed all authority. You have none beside Him as Lord, nor do you have an intercessor. Would you not take heed?
32:5. All matters are controlled by Him from the heaven to the earth. To Him, the day is equivalent to one thousand of your years.

Surah 70. Al-Maarij, Verse 4:

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

Translation:
Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu tahun.

70:4. The angels and the Spirit*, with their reports, climb to Him in a day that equals fifty thousand (50,000) years.

Surah 25. Al-Furqan, Verse 59:

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

Translation:
Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas ‘Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.

Surah 25. Al-Furqan, Verse 60:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

Translation:
Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Sujudlah kamu sekalian kepada yang Maha Penyayang”, mereka menjawab: “Siapakah yang Maha Penyayang itu? Apakah kami akan sujud kepada Tuhan Yang kamu perintahkan kami (bersujud kepada-Nya)?”, dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman).

Surah 25. Al-Furqan, Verse 61:

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا

Translation:
Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.

Surah 25. Al-Furqan, Verse 62:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

Translation:
Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.

Surah 25. Al-Furqan, Verse 63:

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Translation:
Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan.

25:59. He is the One who created the heavens and the earth, and everything between them, in six days, then assumed all authority. The Most Gracious; ask about Him those who are well founded in knowledge.
25:60. When they are told, “Fall prostrate before the Most Gracious,” they say, “What is the Most Gracious? Shall we prostrate before what you advocate?” Thus, it only augments their aversion.
25:61. Most blessed is the One who placed constellations in the sky, and placed in it a lamp, and a shining moon.
25:62. He is the One who designed the night and the day to alternate: a sufficient proof for those who wish to take heed, or to be appreciative.
25:63. The worshipers of the Most Gracious are those who tread the earth gently, and when the ignorant speak to them, they only utter peace.

Surah 11. Hud, Verse 7:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

Translation:
Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, dan adalah singgasana-Nya (sebelum itu) di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata (kepada penduduk Mekah): “Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati”, niscaya orang-orang yang kafir itu akan berkata: “Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata”.

Surah 11. Hud, Verse 8:

وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

Translation:
Dan sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan. niscaya mereka akan berkata: “Apakah yang menghalanginya?” lngatlah, diwaktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.

11:7. He is the One who created the heavens and the earth in six days —* and His (earthly) domain was completely covered with water —** in order to test you, to distinguish those among you who work righteousness. Yet, when you say, “You will be resurrected after death,” those who disbelieve would say, “This is clearly witchcraft.”
11:8. And if we delay the retribution they have incurred—for we reserve it for a specific community—they say, “What is keeping Him?” In fact, once it comes to them, nothing can stop it, and their mocking will come back to haunt them.

Surah 10. Yunus, Verse 3:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

Translation:
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Surah 10. Yunus, Verse 4:

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

Translation:
Hanya kepada-Nya-lah kamu semuanya akan kembali; sebagai janji yang benar daripada Allah, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya kemudian mengulanginya (menghidupkannya) kembali (sesudah berbangkit), agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh dengan adil. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka.

Surah 10. Yunus, Verse 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Translation:
Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

Surah 10. Yunus, Verse 6:

إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ

Translation:
Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang itu dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan-Nya) bagi orang-orang yang bertakwa.

10:3. Your only Lord is GOD; the One who created the heavens and the earth in six days, then assumed all authority. He controls all matters. There is no intercessor, except in accordance with His will. Such is GOD your Lord. You shall worship Him. Would you not take heed?
10:4. To Him is your ultimate return, all of you. This is GOD’s truthful promise. He initiates the creation, then repeats it, in order to reward those who believe and lead a righteous life, equitably. As for those who disbelieve, they incur hellish drinks, and a painful retribution for their disbelieving.
10:5. He is the One who rendered the sun radiant, and the moon a light, and He designed its phases that you may learn to count the years and to calculate. GOD did not create all this, except for a specific purpose. He explains the revelations for people who know.
10:6. Surely, in the alternation of night and day, and what GOD created in the heavens and the earth, there are proofs for people who are righteous.

Perbandingan penciptaan Langit dan Bumi dan Manusia dan persamaannya. Langit dan Bumi bermula dengan Big Bang dan Manusia bermula dengan satu sel air mani sahaja kemudian ianya berkembang dan membiak.

Surah 16. An-Nahl, Verse 3:

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

Translation:
Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak. Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.

Surah 16. An-Nahl, Verse 4:

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

Translation:
Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.

16:3. He created the heavens and the earth for a specific purpose. He is much too High, far above any idols they set up.
16:4. He created the human from a tiny drop, then he turns into an ardent opponent.

{
Di bawah ini pula kisah dari Terjemahan Bible dan bandingkan persamaan dan kelainannya di antara Hadis, Bible dan Al-Quran. Sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran itu amat superior dan tidak ada tolok bandingannya.
}

Old Testament. Indonesian Bible (BIS). Terjemahannya.

Genesis

1Pada mulanya, waktu Allah mulai menciptakan alam semesta,
2bumi belum berbentuk, dan masih kacau-balau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air.
3Allah berkata, “Jadilah terang!” Lalu ada terang.
4Allah senang melihat hal itu. Lalu dipisahkan-Nya terang itu dari gelap,
5dan dinamakan-Nya terang itu “Siang” dan gelap itu “Malam”. Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah
hari yang pertama.
6Kemudian Allah berkata, “Jadilah sebuah kubah untuk membagi air itu menjadi dua, dan menahannya dalam dua tempat yang terpisah.” Lalu hal itu terjadi. Demikianlah Allah membuat kubah yang memisahkan air yang ada di bawah kubah itu dari air yang ada di atasnya.
7(1:6)
8Kubah itu dinamakan-Nya “Langit”. Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua.
9Kemudian Allah berkata, “Hendaklah air yang ada di bawah langit mengalir ke satu tempat,
sehingga tanah akan kelihatan.” Lalu hal itu terjadi.
10Allah menamakan tanah itu “Darat”, dan
kumpulan air itu dinamakan-Nya “Laut”. Dan Allah senang melihat hal itu.
11Allah berkata lagi, “Hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis yang menghasilkan biji-bijian dan jenis yang menghasilkan buah-buahan.” Lalu hal itu terjadi.
12Demikianlah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan Allah senang melihat hal itu.
13Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. 14Kemudian Allah berkata, “Hendaklah ada benda-benda terang di langit untuk menerangi bumi, untuk memisahkan siang dari malam, dan untuk menunjukkan saat mulainya hari, tahun, dan hari raya agama.” Maka hal itu terjadi.
15(1:14)
16Demikianlah Allah membuat kedua benda terang yang besar, yaitu matahari untuk menguasai siang, dan bulan untuk menguasai malam; selain itu dibuat-Nya juga bintang-bintang.
17Allah menempatkan benda-benda terang itu di langit untuk menerangi bumi,
18untuk menguasai siang dan malam, dan
untuk memisahkan terang dari gelap. Dan Allah senang melihat hal itu.
19Malam lewat, dan jadilah pagi. Itulah hari yang keempat.
20Kemudian Allah berkata, “Hendaklah di dalam air berkeriapan banyak macam makhluk hidup, dan di udara beterbangan banyak burung-burung.”
21Maka Allah menciptakan binatang-binatang raksasa laut, dan segala jenis makhluk yang hidup di dalam air, serta segala jenis burung. Dan Allah senang melihat hal itu.
22Allah memberkati semuanya itu dengan memberi perintah kepada makhluk yang hidup di dalam air supaya berkembang biak dan
memenuhi laut, dan kepada burung-burung supaya bertambah banyak.
23Malam lewat dan jadilah pagi. Itulah hari yang kelima.
24Kemudian Allah berkata, “Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang darat, yang jinak dan yang liar, besar maupun kecil.” Lalu hal itu terjadi.
25Demikianlah Allah membuat semuanya itu dan ia senang melihat hal itu.
26Kemudian Allah berkata, “Sekarang Kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti Kita dan menyerupai Kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil.”
27Demikianlah Allah menciptakan manusia, dan dijadikannya mereka seperti diri-Nya sendiri. Diciptakan-Nya mereka laki-laki dan perempuan.
28Kemudian diberkati-Nya mereka dengan ucapan “Beranakcuculah yang banyak, supaya keturunanmu mendiami seluruh muka bumi serta menguasainya. Kamu Kutugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang lain yang liar.
29Untuk makananmu Kuberikan kepadamu segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan buah-buahan.
30Tetapi kepada segala burung dan binatang liar
lainnya, Kuberikan rumput dan tanaman berdaun sebagai makanannya.” Maka hal itu terjadi.
31Allah memandang segala sesuatu yang telah dibuat-Nya itu, dan Ia sangat senang.

1Malam lewat
dan jadilah pagi. Itulah hari yang keenam.
Maka selesailah penciptaan seluruh alam semesta.
2Pada hari yang ketujuh Allah telah
menyelesaikan pekerjaan-Nya itu, lalu Ia beristirahat.
3Maka diberkati-Nya hari yang ketujuh itu
dan dijadikan-Nya hari yang khusus, karena pada hari itu Allah beristirahat setelah menyelesaikan
pekerjaan-Nya.
4Itulah riwayat penciptaan alam semesta. Ketika TUHAN Allah membuat alam semesta,
5belum ada benih yang bertunas dan belum ada tanam-tanaman di bumi, karena TUHAN
belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengerjakan tanah itu.
6Tetapi air mulai merembes dari bawah dan membasahi permukaan bumi.
7Kemudian TUHAN Allah mengambil
sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia itu.
8Selanjutnya TUHAN Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, dan ditempatkan-Nya di situ manusia yang sudah dibentuk-Nya itu.
9TUHAN Allah menumbuhkan segala macam pohon yang indah, yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Di tengah-tengah taman tumbuhlah pohon yang memberi hidup, dan pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
10Sebuah sungai mengalir dari Eden, membasahi taman itu; dan di luar Eden sungai itu terbagi menjadi empat cabang.
11Yang pertama bernama Pison; sungai itu mengalir mengelilingi tanah Hawila.
12Di situ terdapat emas murni dan juga wangi-wangian yang sulit diperoleh, serta batu-batu permata.
13Sungai yang kedua bernama Gihon; airnya mengalir mengelilingi tanah Kus.
14Sungai yang ketiga bernama Tigris dan mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai yang keempat bernama Efrat.
15Kemudian TUHAN Allah menempatkan manusia itu di taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman
itu.
16TUHAN berkata kepada manusia itu, “Engkau boleh makan buah-buahan dari semua pohon
di taman ini,
17kecuali dari pohon yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat.
Buahnya tidak boleh engkau makan; jika engkau memakannya, engkau pasti akan mati pada hari
itu juga.”
18Lalu TUHAN Allah berkata, “Tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat
teman yang cocok untuk membantunya.”
19Maka Ia mengambil sedikit tanah dan membentuk segala macam binatang darat dan binatang udara. Semuanya dibawa Allah kepada manusia itu untuk melihat nama apa yang akan diberikannya kepada binatang-binatang itu. Itulah asal mulanya binatang di darat dan di udara mendapat namanya masing-masing.
20Demikianlah manusia itu memberi nama kepada semua binatang di darat dan di udara. Tetapi tidak satu pun di antaranya bisa menjadi teman yang cocok untuk membantunya.
21Lalu TUHAN Allah membuat manusia
tidur nyenyak, dan selagi ia tidur, TUHAN Allah mengeluarkan salah satu rusuk dari tubuh manusia itu, lalu menutup bekasnya dengan daging.
22Dari rusuk itu TUHAN membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu.
23Maka berkatalah manusia itu, “Ini dia, orang yang sama dengan aku–tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki.”
24Itulah sebabnya orang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu.
25Laki-laki dan perempuan itu telanjang,
tetapi mereka tidak merasa malu.

¿¿Siksaan di Akhirat

{
Kisah di bawah diterima melalui Whatsapp. Apa yang cuba saya ketengahkan adalah satu perbandingan di antara hadis yang diriwayatkan okeh Muaz bin Jabal dengan ayat-ayat suci al-Quran. Yang amat menghairankan terlalu banyak percanggahan di antara keduanya. Sila baca dengan hati terbuka dan buat penilaian sendiri. Kita perlu ingat bahawa ayat al-Quran adalah sumber rujukan sebenar. Mana-mana perkara yang bercanggah dengannya hendaklah dihindari. Ulasan saya adalah seperti di dalam curly bracket.
}

Satu ketika Muaz bin Jabal r.a menghadap Rasulullah saw dan bertanya “Wahai Rasulullah, tolong huraikan kepadaku mengenai firman Allah SWT :
“Pd sangkakala ditiup, maka kamu sekalian datang berbaris2” – Surah An-Naba’: 18
Mendengar prtanyaan itu, baginda menangis dan basah pakaian dgn airmata. Lalu menjawab, ‘ Wahai Muaz, engkau telah bertanyakan kepadaku, perkara yg amat besar, bahawa umatku akan digiring, dikumpulkan bebaris2 menjadi 12 barisan, masing2 dgn pembawaan mrk sendiri…

{
Semasa Hari Pengadilan, bukan hanya umat Nabi Muhammad saw sahaja yang akan dikumpulkan dalam barisan, tetapi semua umat manusia keseluruhannya.
}

Maka dinyatakan apakah 12 barisan tersebut…

*DUA BELAS (12) GOLONGAN MANUSIA DI PADANG MAHSYAR
*=================
*
1.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan tanpa tangan dan kaki.* Mereka adalah orang yang ketika di dunia suka mengganggu jiran/menyakiti tetangga.

{
Orang yang membuat kerusakan di muka bumi hendaklah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki. Dan di Akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

Surah 5. Al-Maeda, Verse 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Translation:
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,
}

2.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan menyerupai babi.* Mereka adalah golongan yang malas, meringan2kan dan lalai dalam solatnya.

{
Celaka orang yang lalai dalam Salat.

Surah 107. Al-Maun, Verse 4:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

Translation:
Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,

Surah 107. Al-Maun, Verse 5:

الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

Translation:
(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,
}

3.🌺 *Dibangkitkan dalam bentuk keldai, keadaan perut membesar dengan di dalamnya penuh dengan ular dan kala jengking* kerana di dunia mereka tidak membayar zakat.

{
Emas dan Perak atau harta yang tidak diinfaqkan akan dijadikan bahan bakar membakar dahi, rusuk dan belakang mereka.

Surah 9. At-Taubah, Verse 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِل
ِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Translation:
Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak di antara pendita-pendita dan ahli-ahli ugama (Yahudi dan Nasrani) memakan harta orang ramai dengan cara yang salah, dan mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (ugama Islam). Dan (ingatlah) orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan (balasan) azab seksa yang tidak terperi sakitnya.

[9:34] O you who believe, many religious leaders and preachers take the people’s money illicitly, and repel from the path of GOD. Those who hoard the gold and silver, and do not spend them in the cause of GOD, promise them a painful retribution.

Surah 9. At-Taubah, Verse 35:

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ

Translation:
(Iaitu) pada hari dibakar emas perak (dan harta benda) itu dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka, serta belakang mereka (sambil dikatakan kepada mereka): “Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah (azab dari) apa yang kamu simpan itu.

[9:35] The day will come when their gold and silver will be heated in the fire of Hell, then used to burn their foreheads, their sides, and their backs: “This is what you hoarded for yourselves, so taste what you have hoarded.”
}

4.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan mulutnya mengalir darah* kerana ketika berniaga , mereka suka menipu dan berdusta dalam jualbeli

{
Surah 6. Al-Anaam, Verse 152:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Translation:
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.
}

5.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan lebih buruk dan busuk daripada bangkai* kerana ketika di dunia, mereka selalu melakukan maksiat secara sembunyi kerana takut dilihat orang , tetapi tidak takut kepada Allah S.W.T.

{
Mereka yang gemar melakukan maksiat dan bersuka ria akan terus dimasukkan ke dalam Jahannam kerana mereka ini tergolong orang yang suka menyombongkan diri.

Surah 40. Ghafir, Verse 75:

ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

Translation:
Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersuka ria di muka bumi dengan tidak benar dan karena kamu selalu bersuka ria (dalam kemaksiatan).

Surah 40. Ghafir, Verse 76:

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

Translation:
(Dikatakan kepada mereka): “Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong”.
}

6.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan leher terputus* kerana ketika di dunia selalu memberi kesaksian palsu.

{
Yang tidak memberikan persaksian palsu akan masuk Syurga. Sebaliknya, yang memberikan persaksian palsu akan ke Neraka.

Surah 25. Al-Furqan, Verse 72:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Translation:
Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.
}

7.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan tanpa lidah* mngalir darah dan nanah; kerana selalu berdusta ketika di dunia.

{
Di neraka, orang kafir akan minum air nanah, bagaikan nak mati tapi tak mati-mati.

Surah 14. Ibrahim, Verse 16:

مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ

Translation:
di hadapannya ada Jahannam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah,

Surah 14. Ibrahim, Verse 17:

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ

Translation:
diminumnnya air nanah itu dan hampir dia tidak bisa menelannya dan datanglah (bahaya) maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan dihadapannya masih ada azab yang berat.
}

8.🌺 *Dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan terbalik, kepala di bawah, sedangkan kedua – dua kakinya di atas kepala dan kemaluannya mengeluarkan nanah yang mengalir seperti air* kerana ketika hidup, golongan ini berbuat zina dan mati sebelum sempat bertaubat.

{
Dari Al-Quran, dibangkitkan seperti belalang menetas dari dalam tanah dan kemudian bertebaran bagaikan anai-anai.

Surah 25. Al-Furqan, Verse 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Translation:
Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya),

Surah 25. Al-Furqan, Verse 69:

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

Translation:
(yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina,

Surah 25. Al-Furqan, Verse 70:

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Translation:
kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
}

9.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan wajah yang hitam tetapi matanya biru dan perutnya di penuhi api* kerana ketika di dunia, mereka memakan harta anak yatim secara zalim.

{
Bercanggah dengan al-Quran.

Surah 4. An-Nisa, Verse 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Translation:
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).
}

10.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan sopak dan kusta* kerana ketika hidup di dunia dia menderhaka kepada orang tua.

{
Kepada kedua ibu bapa berbuat baiklah.

Surah 4. An-Nisa, Verse 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Translation:
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri,
}

11.🌺 *Dibangkitkan dalam keadaan buta mata, giginya seperti tanduk, bibirnya menjulur sampai ke dada, lidahnya sampai keperut manakala perutnya pula menjulur sehingga ke paha dengan perutnya penuh kekotoran* kerana ketika hidupnya, mereka adalah org yg meminum arak.

{
Dibangkitkan dalam keadaan buta bagi orang kafir.

Surah 20. Taha, Verse 124:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

Translation:
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta”.

Surah 20. Taha, Verse 125:

قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

Translation:
Berkatalah ia: “Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?”

Surah 20. Taha, Verse 126:

قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ

Translation:
Allah berfirman: “Demikianlah, telah datang kepadamu ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu (pula) pada hari ini kamupun dilupakan”.
}

12.🌺 *Mereka yang dibangkitkan daripada kubur dengan wajah bercahaya seperti bulan purnama dan melepasi sirat’ (titian Mustaqim) seperti kilat* kerana golongan itu ketika hidupnya rajin beramal soleh, byk berbuat baik, menjauhi perbuatan derhaka / meninggalkan maksiat dan memelihara solat lima waktunya, ketika meninggal dunia mrk sudah bertaubat, maka ini lah balasannya dan tmpt kembali mrk adalah syurga, mndapat keampunan, kasih sayang dan keredhaan Allah Yg Maha Pengasih..

{
Surah 47. Muhammad, Verse 15:

مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

Translation:
(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?
}

*‘‘…Undzur ma Qaala, Wala Tandzur man Qaala…’’*

Di sebalik keajaiban kalimah

‎لاحولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ

Diantara kekuatan hidup seseorang hendaklah dia banyak menyebut kalimah
‎لاحولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ 
Hendaklah dia memperuntukan masa bersendirian dia dengan Tuhan untuk mengulang untuk menyebut kalimah
‎لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ 
“Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan Allah”.

Inilah kekuatan yang apabila kita ulangi dan ulangi dengan penghayatan makna dan kekhusyukan hati bergantung harap pada Allah Jalla wa ala.. Ia akan memberi kesan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kerana tujuan kita berzikir supaya ia berkesan. Kerana Allah mencintai dan menyukai lafaz itu.

Apabila Dia suka. Dia lihat hambanya akur dengan mengatakan dan mengakui “tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan kebesaran Allah”. Maka Allah Jalla wa ala akan menurunkan keajaiban pertolonganNya kepada hambaNya yang berkenaan. Maka akan berlakulah perkara yang luar biasa.. Manusia rasa kita tidak mampu lakukan sesuatu perkara, kita akan mampu melakukannya dengan Pertolongan Allah.. Insyaallah..

{
Ini yang diterima melalui Whatsapp. Dah lama saya nak ulas mengenai kalimah ini. Kalimah yang sering diucapkan terutamanya selepas selesai Solat. Adakah Kalimah ini datangnya dari Al-Quran sehinggakan ia menjadi seperti satu kalimah keramat bagi umat Islam. Ya, sebahagian sahaja dari kalimah ini yang diambil dari al-Quran. Atau dengan lain perkataan, kalimah ini telah diubahsuai. Kalimah sebenar dari al-Quran adalah seperti berikut.

Quran. Al-Kahfi 39.

‎وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu “maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,

Nabi Muhammad saw adalah Rasul pilihan dan penutup segala Nabi. Sudah semestinya beliau seorang yang paling hebat, jujur dan amanah dan tidak sesekali akan mengubah sebarang ayat al-Quran untuk kepentingan diri. Mana-mana ayat al-Quran yang diubahsuai bukanlah datangnya dari Nabi Muhammad saw dan sebagai seorang yang paling dipercayai beliau tidak akan sesekali mengubah atau meminda atau mengeluarkan kenyatataan yang bertentangan dengan al-Quran. Itulah sebabnya hanya Nabi Muhammad sahaja yang terpilih menerima al-Quran yang agung dan menyebarkannya dan tidak nabi-nabi yang lain.

Percayalah apa yang diturunkan melalui al-Quran. Selain daripada itu adalah palsu. Sesungguhnya yang benar akan mengalahkan yanh bathil.

Ini dia kisah sebenar dari al-Quran.

Quran: 18:32-44. Al-Kahfi.

‎وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.

‎كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا

Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu,

‎وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: “Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat”

‎وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,

‎وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu”.

‎قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا

Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya — sedang dia bercakap-cakap dengannya: “Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?

‎لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku.

‎وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu “maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,

‎فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا

maka mudah-mudahan Tuhanku, akan memberi kepadaku (kebun) yang lebih baik dari pada kebunmu (ini); dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan (petir) dari langit kepada kebunmu; hingga (kebun itu) menjadi tanah yang licin;

‎أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا

atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi”.

‎وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

Dan harta kekayaannya dibinasakan; lalu ia membulak-balikkan kedua tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang ia telah belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya dan dia berkata: “Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku”.

‎وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا

Dan tidak ada bagi dia segolonganpun yang akan menolongnya selain Allah; dan sekali-kali ia tidak dapat membela dirinya.

‎هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

Di sana pertolongan itu hanya dari Allah Yang Hak. Dia adalah sebaik-baik Pemberi pahala dan sebaik-baik Pemberi balasan.

‎وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا

Dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya (yang kafir) dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon korma dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang.

‎كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا

Kedua buah kebun itu menghasilkan buahnya, dan kebun itu tiada kurang buahnya sedikitpun, dan Kami alirkan sungai di celah-celah kedua kebun itu,

‎وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mukmin) ketika bercakap-cakap dengan dia: “Hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat”

‎وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا

Dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri; ia berkata: “Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya,

‎وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang, dan jika sekiranya aku kembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik dari pada kebun-kebun itu”.

‎قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا

Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya — sedang dia bercakap-cakap dengannya: “Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?

‎لَٰكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

Tetapi aku (percaya bahwa): Dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorangpun dengan Tuhanku.

}

Enam Perkara Untuk Jaminan Syurga

‎عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمْ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

Dari ‘Ubadah bin Ash Shamit bahawa Nabi SAW bersabda: “Jaminlah enam perkara untukku dari diri kalian, nescaya aku akan menjamin syurga untuk kalian; jujurlah jika berbicara, tepatilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian diserahi amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkan pandangan kalian dan tahanlah tangan kalian.”
(HR Ahmad No: 21695) Status: Isnad Maqbul

Pengajaran:

Rasulullah SAW memberi jaminan setiap Muslim akan masuk Syurga jika memelihara enam perkara:

1. Jujur jika berbicara.
Ibnu Qayyim: Kejujuran adalah jalan yang lurus dimana orang yang tidak jujur, dia akan celaka dan binasa. Kejujuran (tidak berbohong) akan membezakan antara munafik dan beriman.

2. Menepati janji.
Tidak memenuhi janji adalah diantara sifat munafik.

3. Menunaikan amanah.
Amanah berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia yang wajib ditunaikan

4. Memelihara kemaluan (kecuali untuk pasangan yang sah)

5. Menundukkan pandangan.
Ibnu Qayyim: menjaga pandangan adalah modal pokok untuk menjaga kemaluan. Siapa yang tidak menjaga pandangannya, dia telah menempatkan dirinya ke tempat kehancuran.

6. Menahan tangan.
Seorang Muslim tidak menganggu, menyakiti saudara Muslim yang lain, teman, mahupun tetangganya baik dengan lisan maupun tangannya. Mereka merasa aman dengan kehadiran dirinya. Tahanlah tangan kamu. (tidak mencuri, tidak mengambil rasuah, tidak memukul orang dan tidak menulis atau menyebarkan sesuatu berita fitnah).

Ayuh kita berlaku jujur, tepati janji, tunaikan amanah, jaga kemaluan, tundukkan pandangan dan menahan tangan.

#Semarak Ukhuwah Memacu Perubahan#
#Malaysia Menuju Negara Rahmah#
Pertubuhan IKRAM Malaysia.
29hb Okt 2017
09hb Safar 1439H

{
Ini yang diterima melalui Whatsapp. Bagaikan janji Syaitan kepada nabi Adam.

Quran 7:20. al-A’raf.

‎فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ

Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: “Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)”.

7:20. The devil whispered to them, in order to reveal their bodies, which were invisible to them. He said, “Your Lord did not forbid you from this tree, except to prevent you from becoming angels, and from attaining eternal existence.”

Nak masuk Syurga tidak mudah seperti yang disangka. Seperti untuk mendapatkan segulung ijazah perlu lulus semua ujian yang ditetapkan oleh Universiti. Allah swt Maha Penyayang tetapi manusia yang selalu ingkar dan tidak ambil peduli.

Sura 2 – The Heifer (Al-Baqarah) البقرة
Quran: 2:214-214. Al-Baqarah.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّـهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّـهِ قَرِيبٌ

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

2:214. Do you expect to enter Paradise without being tested like those before you? They were tested with hardship and adversity, and were shaken up, until the messenger and those who believed with him said, “Where is GOD’s victory?” GOD’s victory is near.

Kalau nak tahu macam mana nak masuk Syurga tanpa sebarang keraguan, bacalah al-Quran dan amalkan.
}

TIGA GOLONGAN YANG TIDAK AKAN DAPAT MASUK KE SYURGA

Sabda Rasulullah SAW:
“Tiga golongan yang tidak akan masuk syurga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat; orang yang derhaka kepada kedua-dua orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki dan lelaki dayus (suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada isterinya).”
(Hadis Riwayat Nasa’i, Hakim, Baihaqi dan Ahmad)

{
Ini yang diterima melalui Whatsapp.
Di Akhirat nanti, kesemuanya manusia dan jin akan di bawa ke hadapan Allah untuk dibicarakan dan diadili. Jadi persoalan sama ada Allah melihat mereka tidak timbul sama sekali.

Quran: 18:47-49. al-Kahfi.

‎وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا

Dan (ingatlah) akan hari (yang ketika itu) Kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan Kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorangpun dari mereka.

‎وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada Kami, sebagaimana Kami menciptakan kamu pada kali yang pertama; bahkan kamu mengatakan bahwa Kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu (memenuhi) perjanjian.

‎وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang (tertulis) di dalamnya, dan mereka berkata: “Aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya; dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada (tertulis). Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang juapun”.

Sura 18 – The Cave (Al-Kahf) الكهف

18:47. The day will come when we wipe out the mountains, and you will see the earth barren. We will summon them all, not leaving out a single one of them.
18:48. They will be presented before your Lord in a row. You have come to us as individuals, just as we created you initially. Indeed, this is what you claimed will never happen.
18:49. The record will be shown, and you will see the guilty fearful of its contents. They will say, “Woe to us. How come this book leaves nothing, small or large, without counting it?” They will find everything they had done brought forth. Your Lord is never unjust towards anyone.

Tetapi Allah akan melupakan mereka seperti mereka melupakan pertemuan ini.

Quran: 7:50-51. al-A’raf.

‎وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ۚ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ

Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: “Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu”. Mereka (penghuni surga) menjawab: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir,

‎الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ۚ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

(yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka”. Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.

Sura 7 – The Purgatory (Al-A’araf) الأعراف

7:50. The dwellers of Hell will call on the dwellers of Paradise: “Let some of your water, or some of GOD’s provisions to you flow towards us.” They will say, “GOD has forbidden them for the disbelievers.”
7:51. Those who do not take their religion seriously, and are totally preoccupied with this worldly life, we forget them on that day, because they forgot that day, and because they spurned our revelations.